Mustang (VXCS)

Mustang (VXCS)

System:

Denna centrala systemet kylvätska förvaltning är likartad med Bison enheten, men det har en mindre kapacitet.

Kompakt design som kräver ett minimum av golvyta (LxBxH = 2,5x1,3x1,7 m). Utmärkt prestanda i trampoljeavskiljning.

Reningseffekt: Partiklar ned till 25µ
max läckoljehalt <1%

Reningskapacitet: Kan anslutas till max 15 fler-op för automatisk vätskehantering.


TOPHOMEBACK