Bison (VXSK-A 300)

Bison (VXSK-A 300)

En automatiskt styrd central enhet för hantering av vattenbaserade skär kylmedel. Denna enhet inkluderar en tre-fas lamellseparator i vilket fasta partiklar och läckolja separeras och en ren tank för den renade fluiden.


Enheten är utrustad med en tillförselpump som levererar den renade fluiden till bearbetningsmaskinerna. En automatisk kylvätska påfyllning systemet håller vätskesystemet med konstant volym och utspädningshastighet.


Särdraget hos detta system är den magra underhåll, som tillhandahålls av automatiskt operativsystem och separationen som inte kräver förbrukningsmaterial. Ansvarsfrihet automatiskt av separerade avfall; läckolja och fasta partiklar. Utmärkt prestanda i trampoljeavskiljning.

Separation kvalitet: partiklar ned till 25μ
Högsta belopp för läckolja i arbetsvätska: <1%
Genomströmningskapacitet: Klarar upp till 25 fleroperationsmaskiner.

TOPHOMEBACK