Dinosaurus (VXSK-A)

Dinosaurus (VXSK-A)

System

En centralanläggning för vattenbaserade skärvätskor. Anläggningen innehåller en 3-fas lamellseparator för rening av skärvätskan från läckolja och fasta partiklar samt tilloppspump och automatiskt vätskepåfyllningssystem. Detta är en kompakt centralanläggning som inte behöver förbrukningsmaterial. Lamellrensning och avfallsutmatning sker automatiskt. Maskinen lämpar sig för bl.a. skärvätskerening vid gjutjärnsbearbetning.


Dinosaurus systemet är idealiskt för rening av skärande kylmedel. Det kan ta bort av skär kylvätska föroreningar som:
  • Metallspån
  • Tramp olja
  • slam
  • grafit


Separation kvalitet: 25 pm
Tramp olja: <1%.
Genomströmningskapacitet: 100 lpm- 10.000 lpm / enhet
TOPHOMEBACK